2010-01-05

Lunch på Yankee doodles i Santa Monica.

Inga kommentarer: